Strefa rodzica

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020
Druk usprawiedliwienia nieobecności
Harmonogram zebrań z rodzicami 2019/2020
Technikum Informatyczne Szkolny plan nauczania
Program naprawczy frekwencji uczniów
Bezpieczeństwo - profilaktyczne działania MON
Wychowawcy klas - inf. dla rodziców i uczniów
E-papierosom mówimy NIE - ostrzeżenie!
 
 
WARSZTATY SZKOLENIOWE DLA RODZICÓW

Wychodząc naprzeciw problemom, które  wynikają z trudów codziennego wzajemnego funkcjonowania młodzieży, rodziców i nauczycieli dyrekcja „Computer College” podjęła działania aby wesprzeć nauczycieli, rodziców oraz uczniów w pracy nad rozwiązywaniem konfliktów. Konfliktów rozumianych  szeroko, zarówno tych, które ujawniają się w szkole jak i w domu. Formą pomocy w wychowaniu oraz wspólnej  pracy z młodymi ludźmi  będą zajęcia zorganizowane w formie warsztatów   w ramach  „Szkoły dla rodziców”.  Spotkania  odbywają w cyklu zajęć  tygodniowych, w wymiarze trzech  godzin  przez okres 10 tygodni, w godzinach popołudniowych. Prowadzący zajęcia posiadają wieloletnie doświadczenie z pracy z rodzicami i nauczycielami oraz stosowne certyfikaty uprawniające do prowadzenia tego typu zajęć. Zajęcia dla całej społeczności szkolnej „Computer College” prowadzone będą nieodpłatnie.

Tematyka prowadzonych warsztatów:Radzenie sobie z trudnymi uczuciami, Zachęcanie dzieci do współpracy, Stosowanie konsekwencji czy karanie dzieci?, Motywująca pochwała, Negocjacje czyli wspólne rozwiązywanie problemów
Wszyscy zainteresowani: rodzice gimnazjalistów i uczniów szkół średnich oraz nauczyciele wszystkich typów szkół mogą uczestniczyć w zajęciach za opłatą w wysokości 130 zł.

Partnerzy